NSVN Warranty

Trở về

NSVN Warranty là ứng dụng được sử dụng bởi các Nhà Phân Phối (NPP), khách hàng hoặc nhân viên nội bộ của công ty Nu Skin (chi nhánh tại Việt Nam)

Ứng dụng được sử dụng để kiểm tra thông tin bảo hành đối với các thiết bị được mua tại Nu Skin. Người dùng cũng có thể gửi báo lỗi đối với các thiết bị phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng kèm theo đó là những câu hỏi thường gặp cũng như điều kiện để bảo hành sản phẩm

Người dùng cần Đăng nhập để sử dụng các chức năng của ứng dụng, gồm có 3 nhóm người dùng là: NPP (hoặc khách hàng), bộ phận Marketing (MKT) và bộ phận WareHouse (WH) , tùy vào nhóm người dùng sẽ có thể sử dụng một phần hoặc tất cả chức năng của ứng dụng.

index-img

Trường hợp người dùng không nhớ mật khẩu có thể chọn chức năng quên mật khẩu để tạo mật khẩu mới, thông tin đổi mật khẩu sẽ được gửi qua Email đã được đăng ký trước đó. Đối với người dùng lần đầu sử dụng ứng dụng cần phải đăng ký để có thông tin đăng nhập cho các lần tiếp theo

index-imgindex-img

Màn hình chính của ứng dụng: tùy vào nhóm của người dùng đăng nhập mà màn hình chính sẽ hiển thị các chức năng khác nhau. Trường hợp WH đăng nhập sẽ có đầy đủ chức năng như bên dưới. Nếu là người dùng thường chỉ có thể sử dụng được chức năng: Khách nhập lỗi máy, Tình trạng bảo hành, Điều kiện bảo hành, Thời hạn bảo hành.

index-img

Trường hợp nhập lỗi sản phẩm sẽ được phân ra 3 nhóm gồm: Lỗi thiết bị, Lỗi Linh kiện và Lỗi thiết bị khác. Tùy vào sản phẩm bị lỗi người dùng cần chọn đúng theo các nhóm này

index-img

Để nhập lỗi sản phẩm thì người dùng cần chọn vào từng loại sản phẩm sau đó dùng chức năng Scan của ứng dụng để quét mã vạch (bar code) hoặc QR code tùy theo sản phẩm

index-img

Sau khi nhập lỗi thiết bị hoàn tất, người dùng có thể kiểm tra lại trong danh sách Tình trạng bảo hành để theo dõi tiến trình xử lý.

Sau khi người dùng nhập lỗi thì hệ thống sẽ gửi thông báo đến bộ phận xử lý tiếp theo là MKT, sau khi MKT kiểm tra thiết bị cũng như lỗi phát sinh sẽ quyết định hướng xử lý tiếp theo, đối với trường hợp đổi máy mới thì MKT sẽ chuyển trạng thái của báo lỗi và WH sẽ nhận được yêu cầu, từ đó sẽ xử lý theo quy trình đổi máy

index-img

Một số trường hợp các sản phẩm sẽ không được bảo hành hoặc bảo hành 1 năm, 2 năm sẽ tùy vào loại sản phẩm, vì vậy trước khi gửi báo lỗi người dùng cần tham khảo trước điều kiện để được bảo hành

index-img

Thông tin chi tiết của điều kiện bảo hành sẽ được Admin upload từ web admin, nội dung hiển thị có thể tùy ý lựa chọn như: Text, hình ảnh, PDF, video

index-img

Để người dùng có thể quét được mã sản phẩm để kiểm tra thông tin bảo hành hoặc gửi báo lỗi thì WH cần nhập dữ liệu cho các mã sản phẩm đó trước. Chức năng nhập thông tin của mã sản phẩm có thể import từ web admin theo dạng file excel hoặc quét trực tiếp trên Ứng dụng.

Tại màn hình này, WH sẽ nhận yêu cầu mà MKT gửi đến và thực hiện quy trình đổi máy đối với các thiết bị được phép đổi mới.

index-imgindex-img

Trường hợp nhập dữ liệu mã sản phẩm vào hệ thống WH được phép quét theo từng mã sản phẩm hoặc theo từng thùng, mã sản phẩm sẽ tự nhận dạng trường hợp quét theo thùng.

index-img

Câu hỏi thường gặp sẽ do Admin nhập từ web admin, thông tin hiển thị có thể tùy ý lựa chọn như: Text, hình ảnh, PDF, video.

index-img

Để hỗ trợ việc truy xuất dữ liệu, ứng dụng được bổ sung thêm chức năng thống kê theo dạng sơ đồ, Thông tin được hiển thị mỗi lần tối đa sẽ là 12 tháng. WH có thể tùy chọn bộ lọc để hiển thị nội dung đang cần tra cứu, chức năng này cũng có thể tra cứu hoặc xuất dữ liệu từ web admin 

index-img

Thông tin khi tra cứu sẽ hiển thị đầy đủ các thông tin mà WH chọn trước đó

index-imgindex-img

Nu Skin Viet Nam.