NSPH Device Care

Trở về

NSPH Device Care là ứng dụng được sử dụng bởi các Nhà Phân Phối (NPP), khách hàng hoặc nhân viên nội bộ của công ty Nu Skin (chi nhánh tại Philippines)

Tương tự như Warranty App ở các chi nhánh khác, ứng dụng được sử dụng để kiểm tra thông tin bảo hành đối với các thiết bị được mua tại Nu Skin. Người dùng cũng có thể gửi báo lỗi đối với các thiết bị phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng kèm theo đó là những câu hỏi thường gặp cũng như điều kiện để bảo hành sản phẩm

Người dùng cần Đăng nhập để sử dụng các chức năng của ứng dụng, gồm có 3 nhóm người dùng là: NPP (hoặc khách hàng), bộ phận Marketing (MKT) và bộ phận WareHouse (WH) , tùy vào nhóm người dùng sẽ có thể sử dụng một phần hoặc tất cả chức năng của ứng dụng.

index-img

Trường hợp người dùng không nhớ mật khẩu có thể chọn chức năng quên mật khẩu để tạo mật khẩu mới, thông tin đổi mật khẩu sẽ được gửi qua Email đã được đăng ký trước đó. Đối với người dùng lần đầu sử dụng ứng dụng cần phải đăng ký để có thông tin đăng nhập cho các lần tiếp theo

index-img

Bố cục màn hình dành cho các nhóm người dùng là như nhau, tuy nhiên tùy vào cấp bậc người dùng mà mỗi chức năng sẽ được ẩn hiện, danh sách hiển thị cũng sẽ khác nhau

index-img

Màn hình báo lỗi thiết bị được tối giản hơn các phiên bản ở market khác, chỉ cần nhập một số thông tin cơ bản là người dùng có thể báo lỗi sản phẩm

index-img

Đối với các bộ phận chăm sóc khác hàng sẽ có thể kiểm tra các báo lỗi do người dùng nhập, đồng thời chuyển trạng thái sang các bộ phận phù hợp

index-img

Thông báo đến các người dùng sẽ khác nhau tùy vào cấp bậc của họ

index-img

Thông tin chi tiết của điều kiện bảo hành sẽ được Admin upload từ web admin, nội dung hiển thị có thể tùy ý lựa chọn như: Text, hình ảnh, PDF, video

index-img

Các thông tin liên hệ Admin có thể tùy chỉnh cho phù hợp bằng cách sử dụng web admin

index-img

Nu Skin Philippines.