Nu Skin CRM

Trở về

Nu Skin CRM là ứng dụng được sử dụng bởi các Nhà Phân Phối (NPP) của công ty Nu Skin, dùng để kiểm tra thông tin đơn hàng, tình trạng xử lý đơn hàng, danh sách khách hàng của từng NPP

Đăng nhập cần sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu được cung cấp

Trường hợp NPP không nhớ mật khẩu có thể chọn chức năng quên mật khẩu để tạo mật khẩu mới, thông tin đổi mật khẩu sẽ được gửi qua Email đã được đăng ký trước đó

index-img

Mỗi NPP có thể xem được danh sách khách hàng của bản thân mình, cũng như thống kê giá trị đơn hàng mà các khách hàng của mình đã đặt

index-imgindex-img

NPP có thể xem một số thông tin cơ bản của khách hàng như: Tên, Ngày sinh, Email, Số điện thoại, các phương tiện liên lạc khác như Facebook, Zalo...

index-img

Bên cạnh đó, NPP cũng có thể xem chi tiết các đơn hàng mà khách hàng của họ đã đặt, có thể tìm kiếm theo ngày tháng đặt hàng hoặc tên của khách đặt cũng như trạng thái của đơn hàng đó

index-imgindex-img

Nu Skin Viet Nam.