NSID Device Care

Trở về

NSID Device Care là ứng dụng được sử dụng bởi các Nhà Phân Phối (NPP), khách hàng hoặc nhân viên nội bộ của công ty Nu Skin (chi nhánh tại Indonesia)

Tương tự như Warranty App tại các chi nhánh khác, ứng dụng được sử dụng để kiểm tra thông tin bảo hành đối với các thiết bị được mua tại Nu Skin. Người dùng cũng có thể gửi báo lỗi đối với các thiết bị phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng kèm theo đó là những câu hỏi thường gặp cũng như điều kiện để bảo hành sản phẩm

Người dùng cần Đăng nhập để sử dụng các chức năng của ứng dụng, gồm có 3 nhóm người dùng là: NPP (hoặc khách hàng), bộ phận QC và bộ phận WareHouse (WH) , tùy vào nhóm người dùng sẽ có thể sử dụng một phần hoặc tất cả chức năng của ứng dụng.

index-img

Trường hợp người dùng không nhớ mật khẩu có thể chọn chức năng quên mật khẩu để tạo mật khẩu mới, thông tin đổi mật khẩu sẽ được gửi qua Email đã được đăng ký trước đó. Đối với người dùng lần đầu sử dụng ứng dụng cần phải đăng ký để có thông tin đăng nhập cho các lần tiếp theo

index-img

index-img

Màn hình chính của ứng dụng sẽ tự ẩn hiện các chức năng tùy vào cấp bậc người dùng đăng nhập. Trường hợp WH đăng nhập sẽ có đầy đủ chức năng như bên dưới.

index-img

 

Theo chính sách mới của Nu Skin thì mã sản phẩm (series QR code) sẽ được in trên sản phẩm, để kiểm tra thông tin bảo hành của từng nhóm sản phẩm thì người dùng có thể tìm hiểu qua điều kiện để bảo hành sản phẩm. 

index-img

index-img

Tùy vào tình trạng của sản phẩm thông tin hiển thị sẽ khác nhau, một số trường hợp sản phẩm hết hạn bảo hành hay chưa có thông tin bảo hành sẽ có thông báo cho người dùng biết được.

index-img

Sau khi nhập lỗi thiết bị hoàn tất, người dùng có thể kiểm tra lại trong danh sách Tình trạng bảo hành để theo dõi tiến trình xử lý.

index-img

Admin có thể nhập danh sách số series sản phẩm vào cơ sở dữ liệu ngay trên ứng dụng (tuy nhiên, cần cập nhật chi tiết thông tin trong web admin)

index-img

 

 

WH có thể xem được sơ đồ tổng quan về số liệu được nhập vào hệ thống để thuận tiện cho việc kiểm tra, báo cáo

index-img

index-img

Ứng dụng được tích hợp 2 ngôn ngữ cho phép người dùng tùy chọn, nội dung trên app cũng như các thông báo sẽ tự động thay đổi theo ngôn ngữ mà người dùng chọn trước đó. 

index-img

Nu Skin Indonesia.