NSVN Office

Trở về

Nu Skin Office là ứng dụng được sử dụng bởi các Nhà Phân Phối (NPP) của công ty Nu Skin, dùng để: lấy số chờ cho các hoạt động: Đặt hàng, Nhận hàng, ngoài ra còn có thể chức năng kiểm tra phòng họp (thông tin phòng họp lấy từ phần mềm thứ 3), tạo thư ủy quyền ...

Người dùng cần Đăng nhập để sử dụng các chức năng của ứng dụng, gồm có 2 nhóm người dùng là NPP và nhân viên nội bộ, tùy vào nhóm người dùng sẽ có thể sử dụng một phần hoặc tất cả chức năng của ứng dụng.

NPP có thể đăng ký tài khoản đối với lần đầu sử dụng.

Trường hợp NPP không nhớ mật khẩu có thể chọn chức năng quên mật khẩu để tạo mật khẩu mới, thông tin đổi mật khẩu sẽ được gửi qua Email đã được đăng ký trước đó.

index-imgindex-img

Màn hình chính sau khi đăng nhập hiển thị tất cả các chức năng mà người dùng có thể sử dụng, Admin có thể cho hiển thị popup thông báo ở màn hình chính này, hoặc thay đổi các hình ảnh hiển thị ở slideshow. Các nút chức năng bên dưới cũng có thể ẩn hiện theo tùy chọn mà Admin cài đặt trong web admin.

index-img

Chức năng lấy số chờ Đặt hàng chỉ cho phép sử dụng khi người dùng kết nối wifi tại các điểm mà Admin cho phép, vì để Đặt hàng hay Nhận hàng thì người dùng buộc phải đến văn phòng làm việc của Nu Skin để xử lý đơn hàng (chỉ trong giờ làm viêc mà Admin đã nhập trong web admin trước đó).

index-img

Sau khi lấy số chờ thì người dùng cần chờ đến lượt của mình, hệ thống sẽ hiển thị số chờ mà người dùng được nhận và số chờ đang xử lý. Khi đến lượt số chờ của người dùng, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo đồng thời rung lên để cảnh báo cho người dùng.

Trường hợp lấy số chờ Nhận hàng thì người dùng cần scan hóa đơn hoặc chụp ảnh và chọn ảnh hóa đơn của đơn hàng để lấy số chờ.

Người dùng có thể kiểm tra tình trạng số chờ chung để tiện theo dõi.

index-imgindex-img

Người dùng có thể mở Ứng dụng để xem bản đồ văn phòng tại các trụ sở Hồ Chí Minh và Hà Nội (hình ảnh văn phòng sẽ do Admin đăng tải và chỉnh sửa trong web admin)

index-img

Trường hợp cần hỗ trợ người dùng có thể liên hệ với các bộ phận tương ứng ở mục Liên hệ (có thể nhắn tin ngay trên ứng dụng hoặc nhấn nút gọi để gọi ngay đến số điện thoại hỗ trợ)

index-img

Đối với những NPP có đăng ký tài khoản và cập nhật Mã số Nu Skin sẽ có thể theo dõi được số tiền đã đóng góp cho Quỹ phẫu thuật tim Đông Nam Á (thông tin chi tiết sẽ do Admin đăng tải)

index-img

Chức năng Kiểm tra phòng họp sẽ hiển thị thông tin từ bên phần mềm thứ 3 để người dùng tiện theo dõi mà không cần phải đăng nhập trên phần mềm thứ 3 (website đặt phòng họp booking.nsvnapp.com)

index-img

Màn hình WH kiểm tra chính chủ cho phép WH kiểm tra danh sách số chờ đang chờ giao dịch của chức năng Ủy quyền

index-img

NPP sẽ được phép tạo ủy quyền cho trường hợp chờ người khách nhận giùm, quá trình ủy quyền cần thực hiện đúng các bước và yêu cầu mà Nu Skin đã hướng dẫn trước đó

index-img

Người tạo ủy quyền cần nhập một số thông tin để xác thực sau đó nhập người nhận ủy quyền và hoàn tất ủy quyền.

Sau đó người nhận ủy quyền cần vào ứng dụng và xác nhận ủy quyền (người nhận cũng cần phải nhập các thông tin để xác thực) và hoàn tất ủy quyền

index-img

Đối với các đơn hàng gửi đi Tỉnh thì NPP có thể kiểm tra tình trạng xử lý đơn hàng thông qua ứng dụng

index-img

Nu Skin Viet Nam.