NSMY Cares

Trở về

NSMY Cares là ứng dụng được sử dụng bởi các Nhà Phân Phối (NPP), khách hàng hoặc nhân viên nội bộ của công ty Nu Skin (chi nhánh tại Malaysia)

Tương tự như Warranty App tại chi nhánh Việt Nam, ứng dụng được sử dụng để kiểm tra thông tin bảo hành đối với các thiết bị được mua tại Nu Skin. Người dùng cũng có thể gửi báo lỗi đối với các thiết bị phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng kèm theo đó là những câu hỏi thường gặp cũng như điều kiện để bảo hành sản phẩm

Người dùng cần Đăng nhập để sử dụng các chức năng của ứng dụng, gồm có 3 nhóm người dùng là: NPP (hoặc khách hàng), bộ phận Marketing (MKT) và bộ phận WareHouse (WH) , tùy vào nhóm người dùng sẽ có thể sử dụng một phần hoặc tất cả chức năng của ứng dụng.

index-img

Trường hợp người dùng không nhớ mật khẩu có thể chọn chức năng quên mật khẩu để tạo mật khẩu mới, thông tin đổi mật khẩu sẽ được gửi qua Email đã được đăng ký trước đó. Đối với người dùng lần đầu sử dụng ứng dụng cần phải đăng ký để có thông tin đăng nhập cho các lần tiếp theo

index-img

Màn hình chính của ứng dụng sẽ tự ẩn hiện các chức năng tùy vào cấp bậc người dùng đăng nhập. Trường hợp WH đăng nhập sẽ có đầy đủ chức năng như bên dưới.

index-img

Màn hình Warehouse Input cho phép WH kiểm tra trạng thái, thông tin các sản phẩm trong quá trình bảo hành, Đổi máy đối với trường hợp cần thiết hoặc kiểm tra thông tin theo từng số series của sản phẩm

index-img

Tùy vào tình trạng của sản phẩm thông tin hiển thị sẽ khác nhau, một số trường hợp sản phẩm hết hạn bảo hành hay chưa có thông tin bảo hành sẽ có thông báo cho người dùng biết được.

index-img

Trường hợp không thể tự sửa lỗi theo hướng dẫn, người dùng có thể chọn loại sản phẩm đang bị lỗi để quét mã và gửi báo lỗi lên hệ thống

index-img

Sau khi nhập lỗi thiết bị hoàn tất, người dùng có thể kiểm tra lại trong danh sách Tình trạng bảo hành để theo dõi tiến trình xử lý.

index-img

Thông tin chi tiết của điều kiện bảo hành sẽ được Admin upload từ web admin, nội dung hiển thị có thể tùy ý lựa chọn như: Text, hình ảnh, PDF, video

Các thông tin liên hệ Admin có thể tùy chỉnh cho phù hợp bằng cách sử dụng web admin

index-img

Ứng dụng cho phép hiển thị các thông tin theo dạng PDF, hình ảnh, video hoặc text cho từng trường hợp mà Admin mong muốn 

index-img

index-img

Câu hỏi thường gặp sẽ do Admin nhập từ web admin, thông tin hiển thị có thể tùy ý lựa chọn như: Text, hình ảnh, PDF, video.

index-img

Nu Skin Malaysia.