Viet Builders CMS

Trở về

Phần mềm quản lý vật tư Viet Builders có các chức năng chính như: Quản lý thông tin khách hàng, danh mục vật liệu, Quản lý đơn hàng, Xuất đơn hàng, Duyệt nhiều cấp bậc, Quản lý thu chi, Báo giá, Quản lý kho, Nhập xuất số lượng vật tư, trung chuyển hàng hóa,  Quản lý nhân viên và Công nợ...

index-img