Horizon

Trở về

Horizon CMS là phần mềm quản lý nội bộ của Công ty TNHH Tư Vấn Kế Toán Horizon,

Phần mềm có các chức năng chính như: Quản lý thông tin khách hàng, Quản lý chứng từ, Mẫu hợp đồng, Báo giá, Hợp đồng, Quy trình xử lý hợp đồng, Quản lý nhân viên và Tính lương tự động hàng tháng...

index-img