Được xây dựng trên ý tưởng là trang quản lý của website Chuyenserver.com, ChuyenServer CMS tổng hợp các chức năng cơ bản như: Quản lý Sản phẩm, bài viết, menu, đơn hàng, các trang thông tin ...

Và một số chức năng dành riêng cho nội bộ như: Tạo báo giá (xuất PDF), Phiếu xuất kho (xuất PDF), Công nợ, Nhà cung cấp, Sản phẩm đầu vào, Chi phí phát sinh vá quan trọng hơn hết là tổng kết doanh thu, lợi nhuận hàng tháng

img

Danh mục sản phẩm được phân ra nhiều loại để tiện cho việc quản lý sắp xếp, chỉnh sửa, cập nhật thông tin

img

Ngoài ra hệ thống còn chức năng chuyển đổi giao diện của trang sản phẩm để hiển thị giao diện hoàn toàn mới

img

 

www.chuyenserver.com

Chi tiết dự án

Thời gian hoàn thành: 28 ngày

Vị trí đảm nhiệm: Trưởng nhóm

Chi tiết công việc:

  1. Trao đổi với khách hàng để lấy ý tưởng và chuyển cho bộ phận thiết kế
  2. Gửi bản thiết kế cho khách hàng và chuyển cho bộ phận HTML sau khi khách hàng xác nhận
  3. Đổ dữ liệu giao diện người dùng, tạo trình quản lý cho giao diện quản trị tương ứng 
  4. Gửi thông tin website để khách hàng kiểm tra, yêu cầu cập nhật nếu có
  5. Bàn giao cho khách hàng sau khi hoàn tất các yêu cầu cập nhật