MVM Workshop CMS

Trở về

Đây là phần mềm quản lý nội bộ của Garage MVM Workshop,

Phần mềm có các chức năng chính như: Quản lý thông tin khách hàng, các phương tiện, Quản lý thu chi, Báo giá, chi tiết dịch vụ sửa chữa, Quy trình xử lý dịch vụ, Quản lý vật tư, Quản lý nhân viên và Công nợ...

index-img