Được thành lập cách đây gần 20 năm – vào những ngày cuối cùng của năm 2000, Đồng Hồ 24H đã tồn tại và phát triển đến ngày nay và đang dần vươn lên trở thành 1 trong những nhà bán lẻ đồng hồ hàng đầu ở Việt Nam!

img

Là một website kinh doanh bán hàng nên Đồng hồ 24h chú trong vào việc thể hiện sản phẩm cũng như thông số chi tiết mà từng sản phẩm đem lại

img

Website phân loại ra các nhóm Thương hiệu, bộ lọc theo giá, theo cấu hình sản phẩm để người có thể tìm kiếm nhanh nhất các sản phẩm.

img

Menu sản phẩm cho phép Admin có thể tùy chỉnh, cấu hình, phân loại từng nhóm sản phẩm và thêm, bớt các icon cho từng mục.

img

Dongho24h.com

Chi tiết dự án

Vị trí đảm nhiệm: Hỗ trợ kỹ thuật

Chi tiết công việc:

  1. Nhận thông tin yêu cầu cập nhật từ khách hàng
  2. Gửi thông tin cho bộ phận thiết kế, HTML nếu có yêu cầu từ khách hàng
  3. Cập nhật giao diện người dùng, giao diện quản trị
  4. Gửi thông tin sau khi cập nhật cho khách hàng
  5. Chờ xác nhận từ khách hàng và kết thúc