Đồng hồ 24h

Trở về

Được thành lập cách đây gần 20 năm – vào những ngày cuối cùng của năm 2000, Đồng Hồ 24H đã tồn tại và phát triển đến ngày nay và đang dần vươn lên trở thành 1 trong những nhà bán lẻ đồng hồ hàng đầu ở Việt Nam!

img

Là một website kinh doanh bán hàng nên Đồng hồ 24h chú trong vào việc thể hiện sản phẩm cũng như thông số chi tiết mà từng sản phẩm đem lại

img

Website phân loại ra các nhóm Thương hiệu, bộ lọc theo giá, theo cấu hình sản phẩm để người có thể tìm kiếm nhanh nhất các sản phẩm.

img

Menu sản phẩm cho phép Admin có thể tùy chỉnh, cấu hình, phân loại từng nhóm sản phẩm và thêm, bớt các icon cho từng mục.

img

Dongho24h.com