Thư viện Nu Skin

Trở về

Thư viện Nu Skin là website để training các Nhà Phân Phối (NPP) về kiến thức kinh doanh, bán hàng. Mỗi người dùng cần đăng ký tài khoản với mã số (VNID) mà công ty đã cung cấp kèm theo một số thông tin cá nhân. Sau khi đăng ký hoàn tất sẽ tham gia khóa học, học đủ thời gian yêu cầu của từng bài giảng, vượt qua tất cả bài kiểm tra và bài thi cuối khóa, Sau đó cần upload ảnh chân dung để tiến hành tạo chứng chỉ online và hoàn tất khóa đào tạo

img

Admin có thể cho hiển thị cùng lúc nhiều khóa học khác nhau, Mỗi khóa học sẽ có các bài giảng riêng biệt. Cấu hình cho phép hiển thị popup thông báo khóa mới nhất hoặc khóa đặc biệt để tạo điểm nhấn

img

Khi vào chi tiết một khóa học sẽ hiển thị danh sách bài giảng của khóa học đó, kèm theo là các thông tin liên quan của khóa học như: Thời gian cần phải học để đạt được chứng chỉ, thời gian đã học (tổng thời gian đã học của tất cả bài giảng thuộc khóa học đó). Mỗi bài giảng cũng có thông tin đi kèm như: thời lượng của bài giảng, trạng thái mà người dùng đang thao tác.

img

Khi vào chi tiết một bài giảng sẽ có video đã được đăng tải trước đó (video có thể upload trực tiếp lên server lưu trữ hoặc sử dụng video từ youtube), thời gian mà người dùng dừng lại ở trang này sẽ được cộng dồn vào tổng thời gian xem như là người dùng đang học Online.

  • Ngoài một số chức năng như Lưu, đặt câu hỏi cho bài giảng thì hệ thống còn có chức năng tự động lưu tiến trình học của người dùng, nghĩa là người dùng không cần phải nhấn nút lưu mà hệ thống sẽ tự lưu mỗi giây hoặc mỗi phút, thời gian này Admin có thể tự cấu hình điều chỉnh. 
  • Chức năng đồng bộ cho phép người dùng đồng bộ, làm mới lại thời gian đã học (trường hợp người dùng đã học đủ thời gian nhưng hệ thống không tự chuyển trạng thái hoàn thành hay không hiển thị bài thi)

img

Sau khi đạt được thời gian quy định của bài giảng thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo để người dùng tiến hành làm bài kiểm tra.

Admin có thể quản lý Danh sách câu hỏi mà người dùng sẽ làm, đồng thời quy định số câu hỏi sẽ hiển thị cho từng bài giảng.

Ví dụ: Bộ danh sách câu hỏi có 80 câu và mỗi bài giảng chỉ chọn ngẫu nhiên X câu trong danh sách 80 câu (X là số câu hỏi mà Admin nhập cho từng bài giảng) 

img

Người dùng có thể xem lại thông tin bài thi mà mình đã thực hiện: số câu trả lời đúng, sai. Số câu hỏi của từng bài giảng mà mình đã làm

img

Tương tự như thông tin bài thi thì người dùng cũng có thể xem lại tiến trình mà mình đã học.

img

Thuviennuskin.com