Truyện Novel

Trở về

Truyện Novel là website đọc truyện chữ miễn phí, tổng hợp các danh sách truyện từ nhiều nguồn khác nhau với đủ các thể loại truyện mà người đọc có xu hướng tìm kiếm

Ở trang chủ sẽ tổng hợp các truyện được theo dõi và quan tâm cao nhất, tiếp đến sẽ là danh sách các truyện, chương vừa được cập nhật, cột phải sẽ hiển thị danh sách truyện mà người đọc vừa xem gần nhất để có thể quay lại dễ dàng kèm chuyên mục để lựa chọn các truyện phù hợp. Bên dưới sẽ là danh sách các truyện đã ra hoàn tất

index-img

Chi tiết truyện sẽ gồm các thông tin của truyện để người đọc có thể tìm hiểu khái quát về truyện

img

Và danh mục truyện để người đọc có thể xem theo dạng danh sách

img

Truyện Novel