Digicert Việt Nam là GoldPartner của DigiCert tại Việt Nam gồm các sản phẩm (DigiCert, Symantec, GeoTrust, RapidSSL), một website chuyên kinh doanh về các phần mềm bảo mật website

img

Phần mềm bảo mật website là chứng thư số SSL có khả năng mã hoá mạnh mẽ nhất và có độ tin cậy cao nhất sẽ giúp khách hàng hoàn toàn an tâm và tin tưởng thực hiện các giao dịch trực tuyến tại website của bạn.

img

Website phân loại các nhóm sản phẩm thành từng chuyên mục, mỗi chuyên mục sẽ hiển thị danh sách sản phẩm kèm theo một số thông tin

img

Digicertvn.com

Chi tiết dự án

Thời gian hoàn thành: 16 ngày

Vị trí đảm nhiệm: Trưởng nhóm

Chi tiết công việc:

  1. Trao đổi với khách hàng để lấy ý tưởng và chuyển cho bộ phận thiết kế
  2. Gửi bản thiết kế cho khách hàng và chuyển cho bộ phận HTML sau khi khách hàng xác nhận
  3. Đổ dữ liệu giao diện người dùng, tạo trình quản lý cho giao diện quản trị tương ứng 
  4. Gửi thông tin website để khách hàng kiểm tra, yêu cầu cập nhật nếu có
  5. Bàn giao cho khách hàng sau khi hoàn tất các yêu cầu cập nhật